RonOTS
[APRILIA] changelong - Wersja do druku

+- RonOTS (https://forum.ronots.com)
+-- Dział: Ogolne (https://forum.ronots.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Nowości / News (https://forum.ronots.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Wątek: [APRILIA] changelong (/showthread.php?tid=15456)[APRILIA] changelong - Elblados - 25-05-2023

 • [Aprilia] Changelog - May 2023:
 • English:
 • Fixed a bug on the Thais map.
 • Rebalanced Gloozlers for the second time.
 • Increased experience gain from Winter Golems again.
 • Slightly increased experience rewards for Pirates.
 • Removed mana drain from Ice Golems and Ancient Tortoises.
 • Increased experience gain from Zombies.
 • Increased experience rewards for Ents.
 • Weakened damage of Explorer of Evil and Possessed Librarian.
 • Increased experience gain for Plague Citizens.
 • Weakened Draco.
 • Reduced damage of Lava Hound.
 • Decreased the number of Golden Scorpions at respawn points and moved them closer to the shore.
 • Increased experience gain from Chakoya Windcaller.
 • Reduced cooldown time for reloading essences from 5 to 2 minutes.
 • Disabled Jadeite Helm drop from both random boxes and replaced it with Ice Creature Boots.
 • Baldor task requires 400lvl • Polish (polski):
 • Naprawiono błąd na mapie Thais.
 • Drugi raz zrównoważono Gloozlerów.
 • Ponownie zwiększono zdobywany exp z Winter Golems.
 • Nieznacznie zwiększono nagrody za zdobyty exp od piratów.
 • Usunięto drain many z Ice Golema oraz Ancient Tortoise'a.
 • Zwiększono zdobywany exp z zombie.
 • Zwiększono nagrody za zdobyty exp od entów.
 • Zmniejszono zadawane obrażenia przez Explorer of Evil oraz Possessed Librarian.
 • Zwiększono zdobywany exp od Plague Citizenów.
 • Osłabiono Draco.
 • Zmniejszono zadawane obrażenia przez Lava Hound.
 • Zmniejszono liczbę Golden Scorpionów na respie oraz przesunięto je bliżej brzegu.
 • Zwiększono zdobywany exp od Chakoya Windcaller.
 • Zmniejszono czas odnowienia ekwipunku doładowującego esencje z 5 do 2 minut.
 • Wyłączono drop Jadeitowego Hełmu z obu skrzynek z losowym lootem - zastąpiono go butami Lodowego Stwora.
 • Zmniejszono wymagania Baldora odnośnie tasków do 400lvl